Menu Close

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА – ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ”, Том III I 14.012.2022, 19 ч.

Съставители и редактори са Снежана Йовева-Димитрова и Проф. д-р Ана Кочева

Третата част на сборника „Толкова близо, толкова далече“ вече излезе от печат. В него ще откриете разнообразни текстове – есета и студии, за и от българите в чужбина на отличени български журналисти, критици, професори и културолози, сред които и академичната студия за последния проект на сдружение „Толкова близо, толкова далече“ – изложбата „Посока север“.

Сборникът е издаден от Държавната агенция за българите в чужбина и се разпространява безплатно.

Сборникът ще бъде представен от Доц. д-р Илияна Гаравалова и Проф. д-р Ана Кочева от Института за български език при БАН.

pastedGraphic.png

Проф. д-р Ана Кочева е езиковед в Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Автор е на редица монографии, студии, стотици статии, свързани с диалектите и историята на българския език. Тя е създател на Картата на българския език на ново място по света, а в последно време и на книгата „Смесеният език на виенските българи“, в която за първи път се прави описание на езика на цяла мигрантска общност. 

Втора част

Проф. Ана Кочева ще представи „Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия“

pastedGraphic_1.png

„Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия“ с ръководител проф. д-р Ана Кочева е един от фундаменталните проекти на Института за български език при Българската Академия на Науките и е финансиран от Фонд Научни изследвания. Екипът, който работи по нея извършва теренни проучвания в различни региони в страната и извън нея, където се говорят български диалекти и ги описва посредством кулинарията. Така се възстановява и автентичната българска кухня, част от която е забравена и има опасност да бъде загубена. Освен за говорите и за старите български блюда тази карта носи много информация за българина, за неговия живот, навици, обичаи, т.е. тя представлява истинска животопис на съвременния българин в малките населени места в наши дни.

(Презентацията е на български език)

(Моля, обърнете внимание на действащите разпоредби във връзка с Covid-19!)

Място: БКИ-Берлин

Вход: свободен

Вашият коментар