Menu Close

Представяне на литературния атлас „Живописна България“. Многоезични маршрути“ I 21.10.22, 19 ч.

Атласът е дело на международен екип, обхващащ десет европейски университетски центрове: Атина, Варшава, Венеция, Виена, Любляна, Пловдив, Санкт Петербург, София, Страсбург и Хайделберг. Всички ръководители на университетските работни групи са утвърдени учени българисти, а участниците са студенти и докторанти, изучаващи българския език и култура.

През деветте работни езика на екипите са подредени 14 отделни литературни пътешествия. Атласът синтезно информира за всяко от тях – посочва картата на това пътуване, обяснява целеполагането, което то следва, предлага цялостен прочит на избрани литературни беседи. Маршрутите са снабдени и съположени (на принципа на билингвалното издание) с преводен вариант на български. И обратно – разработените на български маршрути от екипите на Софийския и Пловдивския университет са преведени на английски език.

Създадените литературни маршрути обхващат 81 авторски имена. Хронологичният диапазон е максимално разтворен: от средновековни текстове като „Похвално слово за патриарх Евтимий“ до „Трънски разкази“, от лириката на възрожденеца Петко Славейков, през класици като Яворов и Йовков до творчеството на И. Цанев, Е. Йосифова, И. Теофилов, Р. Леонидов, Г. Господинов и др. Подобно на Вазовата „Живописна България“ атласът и платформата позволяват чрез свободни комбинации да бъдат създавани нови маршрути от самите потребители в съответствие с личните им предпочитания и културната им подготовка. 

„Литературният атлас – многоезични маршрути“ ще бъде представен в присъствието на проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, преподавател по българска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, директор на ACADEMIA IUVENTUTIS; доц. д-р Миряна Александрова Янакиева, Института за литература при БАН., преподавател в Департамента по славистика на университета в Страсбург и гл. ас. д-р Надежда Стоянова, преподавател по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Място: БКИ-Берлин

Вход: свободен

Вашият коментар