Menu Close

Откриване на изложба “Живопис – Весела Григориева“ По повод 60 годишния юбилей на художничката I 21.09.2022, 19 ч.

Картините на Весела Григориева впечатляват със своя тип абстракция. Конкретното съдържание на изображението е отчуждено, редуцирано или фрагментирано по отношение на цвят и материал. Понякога само няколко линии напомнят за действителния обект, който обикновено остава разпознаваем. Тя постига различни настроения посредством колорита и движението на четката. Много от картините са с приглушени цветове и се превръщат в деликатни светлинни структури, които са с ефирно и в същото време флуидно движение. Често изглежда сякаш воал или магическа мъгла покрива повърхността, върху която ярката светлина се пречупва фасетно и многократно проблясва, излъчва, трепти.” Основните теми на нейните картини и колажи са архитектурата, водата и човешкото тяло. В крайна сметка всички те са знаци: По този начин Весела Григориева разбира и градовете като текстове, чийто прочит е живот. 

© 2010 Dr. Имке Людерс

CV на Весела Григориева:

1962 родена в Тетевен, България 

1986 следва „Живопис и инсталации“ във Висшето учебно заведение Л` Камбр, Брюксел, Белгия и получава магистърска степен по живопис

1982-1986 Учи история на изкуството в Университета „Либре“ в Брюксел.

1983-1985 Майсторски клас по „Монументална живопис“ при проф. Роже Сомвил в Художествената академия, Брюксел.

1986-1999 уредник в отдел „Модерно изкуство“ в Националната Художествена Галерия в София.

1987 защитава докторат в областта на „История на изкуството и музеология“.

1998 стипендия в програмата „Изкуства и медии“ на DAAD, Берлин. 

2001 защитава докторска степен в катедрата по „Изкуствознание и 

изящни изкуства“.

от 1999 живее и работи като художник на свободна практика и куратор в Берлин.

Многобройни изложби и присъствие в много колекции.

от 2008 ръководи проекта “От тялото към хартията. Рисунка голо тяло в берлинските музеи“: в Берлинската галерия, в музей „Мост“ и в 

музей-Георг-Колбе.

Изложбата може да бъде разгледана до 4 октомври 2022 г., от понеделник до петък от 10 до 18 часа

Място: БКИ-Берлин

Вход: свободен

Вашият коментар