Menu Close

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „МОСТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО“ Българската сценография – 60-80 години на ХХ век

Посвещава се на 27. март – Международен ден на театъра

Куратори на изложбата: Петар Митев, Ханна Шварц

Графичен дизайн: Момчил Алексиев

Текстове: д-р Пламен Петров

•ЧУДАК•

НАЗЪМ ХИКМЕТ

РЕЖИСЬОР: ЛЕОН ДАНИЕЛ

ХУДОЖНИК: МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

Проектът се фокусира върху фигурата на сценографа – човекът, който редом с режисьора и актьора, композитора и техническите лица съ-участва в създаването на магията на театралното изкуство. Фигурата на сценографа, макар и той сам да създава една от най-видимите страни в сценичното пространство – сценографията, а често и костюмите, остава в сянката на театралния спектакъл. Често името на сценографа се изгубва между имената на актьорите и това на режисьора, а лицата остават прикрити зад кулисите, извън полезрението на публиката. В опит за компенсиране на това естествено явление в изкуството на театъра екипът на настоящия проект прави опит да изведе под светлините на прожекторите едни от най-ярките творци в българската сценография.

Основен фокус в изложбата са автори, чиито имена присъстват ярко на сцената през 60-те – 80-те години на миналия век и бележат мощно сетнешното развитие на сценографското изкуство през следващите десетилетия.

Генериран е дигитален архив с техни работни скици и фотографски материал, документирал техните постижения. Изготвени са техни биографични презентации, в които се очертават тяхното професионално израстване и ярките им творчески постижения.

Изложбата е мост за публиката, която да надникне в театралната практика на едно особено време в една соц. страна обременена пропагандно и идеологически. И как именно в това време театралните художници умело и с талант развиват езикът на театралната живопис, достигайки до един определен пространствено-сценичен език в голямата си степен обусловен от ярка условност, знак или символ, все в полза на театралното представление и неговото послание.

Изложбата ще бъде открита в присъствието на – Ханна Шварц, Петър Митев и Момчил Алексиев.

Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура“.

pastedGraphic_1.png

Продължителност на изложбата: 29.04.2022

Място: БКИ-Берлин

Вход: свободен U.A.W.G. – anmeldung@bulgarisches-kulturinstitut.de

(Моля, обърнете внимание на действащите разпоредби във връзка с Covid-19!)

Вашият коментар