Menu Close

Историята на Института

Приветстваме ви сърдечно в БКИ Берлин!

Българският културен институт в Берлин е открит на 16 януари 1962 г. като Български културен център (БКЦ) на Фридрихщрасе 62 въз основа на меджуправителстваена Спогодба за сътрудничество в областта на културата и науката между тогавашната ГДР и Народна република България, подписана на 18 април 1958г. Около 10 години по-късно Институтът е преименуван на Български културен и информационен център (БКИЦ) и се премества в престижна сграда с театрална и кино зала, галерия и магазин на адрес ул. „Унтер дер Линден“  10. Поради значително увеличения наем, през юли 1992г. сградата с тогавашните си петима (от някогашните 35) служители, трябва да бъде освободена.

Междувременно България и ФРГ се сближават в различни направления и нива на обществения живот. В тази връзка към края на 1974г. започват конкретни преговори между правителствата на Народна република България и Федерална република Германия. В резултат на 25 ноември 1975г. се подписва Спогодба за културно сътрудничество. В изпълнение на тази спогодба на 30 юни 1976 г. представители на българското Министерство на външните работи на България и Федералното министерство на външните работи на тогавашната ФРГ подписват германско-българска спогодба за обмен на културни институти. В София да се открие Гьоте-институт, а в замяна в Мюнхен да бъде открит български културен институт. Това обаче не се осъществява, отчасти поради ранната смърт на Людмила Живкова, тогавашен министър на културата в България, която подкрепя това сътрудничество. 

След промените развитието на този проект продължава. На 9 октомври 1991г. между Федерална република Германия и Република България е подписан договор за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа. Въз основа на този договор се основава немско-българска комисия за културен обмен, с което договореното през 1975г. културно сътрудничество бива продължено.

По това време взаимният обмен между културните институти върви гладко от страна на Германия. Българската страна обаче преценява, че не е в състояние да се справи финансово и решава да закрие институцията на адрес „Унтер ден Линден“ 10 и за момента да не открива нова.

За да предотврати това, федерална провинция Берлин се намесва в хода на събитията. На 7 май 1992г. седем членове на Берлинския сенат, представители на всички политически сили, представени в сената, учредяват дружество за насърчаване на Българския културен институт във Федерална република Германия. С негова помощ Българският културен институт е открит отново (с ново име) на 7 януари 1993г. на Лайпцигер щрасе 114 – 115, 10117 Берлин. На 29 март 1995 г. e подписана нова междуправителствена Спогодба  за сътрудничество в областта на културата и за обмен между културните институти при новите условия, с което старото споразумение от 25 ноември 1975г. изтича.

БКИ- Берлин винаги се е  стремял да предоставя актуална картина на културната дейност в България, да запознава с историята и настоящето на България и да помага със съвети за страната. Това става например чрез показване на филми от миналото и настоящето, организиране на изложби с творби на български художници и скулптори. Провеждат се четения на български автори или изпълнения на млади музиканти.

Източник: „Bulgaren in Berlin“, издание на Берлинския сенат от 2003 година.