Menu Close

Историята на Института

Приветстваме ви сърдечно в БКИ Берлин!

БКИ е основан през 1962 г. в културен център в бившата ГДР, чиято основна задача е да разпространява български книги и записи. От 1962 г. той насърчава културния обмен между България и Германия и представя актуална картина на българското културно творчество. Той предоставя също така информация за историята на България и съвети за конкретната страна. От 1997 г. съществува като културен институт.

Сградата, в която се помещава Българският културен институт в Берлин, се състои от художествена галерия и библиотека. Библиотеката съдържа както българска, така и многоезична литература и е на разположение на български и чуждестранни граждани. В художествената галерия всеки месец се представя гостуваща изложба от България. Това е основното пространство, където се провеждат всички организирани събития на Института. Те включват четене на книги, класически концерти, провеждане на лекции, семинари и др.

Българският културен институт подкрепя и други инициативи, които се провеждат извън неговото пространство и са свързани с представянето на българската култура в различните провинции. През годините Институтът се утвърждава не само като център за разпространение на българската култура, но и участва в организирането на двустранни дипломатически срещи между България и Германия. Това включва и редовното провеждане на Българо-германския форум. Дейността на института включва организирането на различни състезания.

БКИ е част от мрежата на българските културни институти в чужбина, както и член на Общността на европейските културни институти EUNIC в Берлин. Със своя принос Институтът иска да помогне за изграждането на културни мостове между София, Берлин и останалия свят.